Weten wat gezond is? Sport en bewegen, Natuurlijk eten, Vriendschap en Ontspanning zijn de basis voor een gezond leven.
Sporten zonder klachten De sportarts kan u daarbij helpen. Loop niet door met pijn en vraag op tijd een consult aan.
Het beste uit jezelf halen op een bewuste en verantwoorde manier, daar zijn de sportkeuringen voor.

WhatsApp in de zorg

Het communiceren met of over patiënten via WhatsApp brengt risico's met zich mee; vooral als het gaat om privacy. Uit een onderzoek van de KNMG is gebleken dat van de 702 responderende artsen er 264 een messenger-app gebruikten voor werkgerelateerde doeleinden. Het betrof onder andere het versturen van foto's met huidafwijkingen in combinatie met patiëntgegevens. Op zich is daar weinig mis mee indien de patiënt ermee instemt. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens heeft er toch bezwaar tegen en ook de KNMG zelf adviseert geen foto's te versturen die te herleiden zijn tot een patiënt.

Vitamine D, sporters en chronisch zieken

Uit een rapport van de gezondheidsraad uit 2012 (1) blijkt dat vitamine D tekort in Nederland regelmatig voorkomt. De normen voor een tekort staan alleen niet eenduidig vast, waardoor het lastig is om exacte percentages te geven. De schattingen vanuit wetenschappelijk onderzoek voor vrouwen met een Nederlandse achtergrond lopen uiteen van 5% onder de 50 jaar tot 41% vanaf 50 jaar. Voor vrouwen in Nederland met een niet westerse achtergrond laten de resultaten tekorten zien van 38% onder de 50 jaar tot zelfs boven de 80% bij vrouwen vanaf 50 jaar met een Surinaamse achtergrond.

Inactiviteit in de zorg bestrijden

Lichamelijke inactiviteit veroorzaakte in 2008 wereldwijd meer dan 5,3 miljoen sterfgevallen ( 9% van alle voortijdige sterfte). Als we in staat zouden zijn om lichamelijke inactiviteit in de wereld met 25%, terug te dringen kunnen we jaarlijks meer dan 1 miljoen sterfgevallen voorkomen. Dit is dan grotendeels te danken aan een verbetering van de gezondheid door de lichamelijke activiteit met een lager risico op hartvaatziekte, suikerziekte, hogebloeddruk en kanker.

Pagina's